D:   Re: 呢0的先係駕駛既最高境界  
H: "VTEC 龜 !" :  18 Sep 2013 12:08:06 +0800
條路整得衰係一回事丫, 都冇理由對頭車咁入, 大陸咩.
我諗個女人係根本唔知自己行錯路, 以為0個度真係可以轉 (其實只淮轉入嘉道理)


On 2013/09/18 10-22, 啤梨 wrote:
> 呢個路口以前係可以右轉入拔萃的,改左都係幾年,
> 之後好L多人博懵,因為要兜去旺角返轉頭塞餐死! XDDD
> 
> 其實可以將停車白線劃前10米,就夠位俾車右轉入拔萃;
> 情況如般咸道以前不能右轉入巴丙頓道,栢道停車線劃前10米就唔使兜大圈。
> 
> 
> 於 18/9/13 8:54 AM, "VTEC 龜 !" 提到:
>> https://www.facebook.com/photo.php?v=510943378996934&set=vb.319890051435602&type=2&theater

>>
>>
>>
> 
> 

-- 
Foul Group (Fouls are Welcome!)
news://news. nntp .hk/talk.foul


סססססססססססססססססססססססססססססססס
sDժA Ш http://news.wonderfuland.net
סססססססססססססססססססססססססססססססס