Ξ:   使用那种浏览器好  
盚ン: "yinliqing" ら戳:  1 Nov 2016 20:20:17 +0800
其实市面上那么多浏览器,总结起来可以分为三大类内核的浏览器:
IE内核、谷歌内核、火狐内核。
一般市面上宣传的双核浏览器,就是包含了IE内核和谷歌内核,而火狐内核是火狐浏览
器的专用。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
呼穝籇舱狝叭 叫 http://news.wonderfuland.net
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽